076 143 2883

Kraft Kafé (Art school)

Kraft Kafé (Art school)

Kom leer 'n kaleidoskoop van Kraft tegnieke en vaardighede by die Kraft Kafee. Kom sluit aan by die maandlikse Kraft Klub en kom kraft, kuier en koffie weeksliks saam by winkel 34, Pretty Gardens Leefstylsentrum. LHP.

Die Kraft Kafe bied 'n hele spyskaart van kraft-projekte wat deur die Klublede in maandelikse projekte voltooi word. Ons glo by die Kraft Kafe in die beginsel van kreatiwiteit as terapie vir die mense van ons moderne samelewing. Kreatiewe Spanbougeleenthede word ook vir enige instansie aangebied in die doelmatige en vriendelike atmosfeer van ons ateljee.

1. Keramiekverf / Ceramic Painting

2. Materiaalverf / Fabric Painting

3. Mosaikkuns / Mosaic Art

4. Art of Brush Strokes

5. Dekoratiewe Verftegnieke

6. Gemengde Media / Mixed Media art.

7. Piouter / Pewter

8. Decoupage

9. Upcyceling Crafts / Herwinning

Web: http://www.kraftkafe.webs.com/
Facebook Page: https://www.facebook.com/Kraft-Kaf%C3%A9-370360843130456/?__tn__=-UC*F

, , , , ,